Przemówienie dyrektora szkoły z okazji jubileuszu 50 lecia szkoły i III Zjazdu Absolwentów

Drukuj
Kategoria: Historia
Opublikowano

Szanowna Pani Kurator, Szanowny Panie Burmistrzu, Drodzy Absolwenci, Szanowni Państwo

                   To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać, gościć. Mam wrażenie, że w dzisiejsze święto wzruszają się nawet zacne, szkolne mury, przyjazne i wyczekujące, - bo oto spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 50-letnich wydarzeń szkoły.

Drodzy Państwo!

W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny jubileusz. Cyklicznie i starannie zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi.

Dzisiejsza uroczystość jest próbą weryfikowania owego dorobku, próbą jakich wiele w swojej biografii przeżywa każda szkoła. Jest także okazją do osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą.

         Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, a

            Rogowska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby  twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.                         

          Nie sposób wymienić  wszystkich tych osób, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. 

                 Jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie też świętem wspomnień absolwentów - przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

          Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że  wiele zmieniło się przez ten czas. Czy znajdziecie w niej swoje ławki, swój autograf wyryty na tablicy - tego nie wiem - ale wiem, że  na pewno  przy jej zwiedzaniu towarzyszyć Wam będą wielkie emocje. Zaglądniecie w stare kąty by szukać w nich swoich wspomnień.

Drodzy Państwo!

                 Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że już zapomnieliśmy. Jednak dźwięk szkolnego dzwonka przypomina je ponownie. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły,  którzy odeszli. Pomimo, iż już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia.

                  O naszej szkole można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę, W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.

Drodzy absolwenci !

           Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci. Dlatego dziękuję Wam za okazany związek uczuciowy ze szkołą, bo wracacie po latach na kolejny Zjazd Koleżeński, by jeszcze raz w tym miejscu, wśród bliskich sercu ludzi odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość.
              Jednak szczególne podziękowania kieruję do, wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię Szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, jakże twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Szkoły.

       Pragnę wyrazić uznanie dla każdego wysiłku pierwszych  dyrektorów tej szkoły PAŃSTWA MARII I ZDZISŁAWA WASYLIKÓW,  pierwszych nauczycieli;  PANI JADWIGI NIECKARZ, PAŃSTWA KRYSTYNY I PIOTRA BANDROWSKICH, PANA KAZIMIERZA RÓŻAŃSKIEGO,  PANA KAROLA KOPIJA, PANI STANISŁAWY STANOSZEK, PANI JANINY BŁASIAK, PANI DANUTY DEDICH - dla byłych i obecnych pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców i absolwentów – za wszystko co powstawało i powstaje - za wspólne działania dla dobra uczniów i całego środowiska           

                  Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami, ale  jednak dziśskupmy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość. Co więc widziały i słyszały te niepozorne mury?

Zapraszam za chwilę na wycieczkę do krainy historii Szkoły……….