Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Przemówienie dyrektora szkoły z okazji jubileuszu 50 lecia szkoły i III Zjazdu Absolwentów

Drukuj
Kategoria: Historia
Opublikowano

Szanowna Pani Kurator, Szanowny Panie Burmistrzu, Drodzy Absolwenci, Szanowni Państwo

                   To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać, gościć. Mam wrażenie, że w dzisiejsze święto wzruszają się nawet zacne, szkolne mury, przyjazne i wyczekujące, - bo oto spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 50-letnich wydarzeń szkoły.

Drodzy Państwo!

W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny jubileusz. Cyklicznie i starannie zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi.

Dzisiejsza uroczystość jest próbą weryfikowania owego dorobku, próbą jakich wiele w swojej biografii przeżywa każda szkoła. Jest także okazją do osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą.

         Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, a

            Rogowska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby  twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.                         

          Nie sposób wymienić  wszystkich tych osób, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. 

                 Jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie też świętem wspomnień absolwentów - przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

          Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że  wiele zmieniło się przez ten czas. Czy znajdziecie w niej swoje ławki, swój autograf wyryty na tablicy - tego nie wiem - ale wiem, że  na pewno  przy jej zwiedzaniu towarzyszyć Wam będą wielkie emocje. Zaglądniecie w stare kąty by szukać w nich swoich wspomnień.

Drodzy Państwo!

                 Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że już zapomnieliśmy. Jednak dźwięk szkolnego dzwonka przypomina je ponownie. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły,  którzy odeszli. Pomimo, iż już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia.

                  O naszej szkole można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę, W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.

Drodzy absolwenci !

           Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci. Dlatego dziękuję Wam za okazany związek uczuciowy ze szkołą, bo wracacie po latach na kolejny Zjazd Koleżeński, by jeszcze raz w tym miejscu, wśród bliskich sercu ludzi odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość.
              Jednak szczególne podziękowania kieruję do, wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię Szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, jakże twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Szkoły.

       Pragnę wyrazić uznanie dla każdego wysiłku pierwszych  dyrektorów tej szkoły PAŃSTWA MARII I ZDZISŁAWA WASYLIKÓW,  pierwszych nauczycieli;  PANI JADWIGI NIECKARZ, PAŃSTWA KRYSTYNY I PIOTRA BANDROWSKICH, PANA KAZIMIERZA RÓŻAŃSKIEGO,  PANA KAROLA KOPIJA, PANI STANISŁAWY STANOSZEK, PANI JANINY BŁASIAK, PANI DANUTY DEDICH - dla byłych i obecnych pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców i absolwentów – za wszystko co powstawało i powstaje - za wspólne działania dla dobra uczniów i całego środowiska           

                  Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami, ale  jednak dziśskupmy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość. Co więc widziały i słyszały te niepozorne mury?

Zapraszam za chwilę na wycieczkę do krainy historii Szkoły……….

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©