Zajęcia logopedyczne

Drukuj
Nadrzędna kategoria: Zajęcia dodatkowe Kategoria: Zajęcia logopedyczne
Opublikowano

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

        W szkole odbywają się  zajęcia logopedyczne, w ramach których realizowana jest diagnoza, terapia logopedyczna, a także  profilaktyka logopedyczna.
           Opieką logopedyczną w szkole objęte są dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klas I – VI.

 

Główne cele terapii logopedycznej to:

 

·     kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

 

·     stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy

 

·     doskonalenie wymowy już ukształtowanej

 

·     wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń

 

·     usprawnianie techniki  czytania i pisania

 

Podczas zajęć wykorzystywanych jest szereg pomocy dydaktycznych, które stymulują rozwój mowy,  ćwiczą wymowę, doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, pamięć i słuch fonematyczny. 

 

Rodzice mogą skorzystać z pomocy w zakresie diagnozowania dziecka, jak również wskazań do pracy z dzieckiem w domu.
Rodzice, którzy chcą sprawdzić czy rozwój mowy ich dzieci przebiega prawidłowo mogą skorzystać z zamieszczonych materiałów, bądź skonsultować się z logopedą osobiście.

 

Plan pracy logopedy 

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są  trzy razy w tygodniu i trwają po 30 minut dla grupy .

 

Poniedziałek  12.05 – 12.35    kl. III

 wtorek           11.05 - 12.05     kl. I-II

Środa             12.05 – 12.35     kl. 0