Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Artykuły

Zgoda na bieg 2021

Drukuj
Kategoria: Konkursy
Opublikowano

……..……………., data………..

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ………………………………………………………………………………………………… w imprezie :
VI NIEMODLIŃSKICH BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY w dniu : 23 września 2023 r.

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zawodach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

Jednocześnie oświadczam, że /moje dziecko/mój podopieczny (imię i nazwisko), …………………………………………………………………………………………………………………………

zamieszkały/-a w ………………………………………………………………………………………………

tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………
email:…………………………………………………………………………………………………………………

1. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/miałam kontaktu z osobą: chorą, zarażoną, pozostającą w izolacji lub na kwarantannie, wracającą z zagranicy, wykazującą oznaki chorobowe w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/miałam oznak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2: podwyższonej temperatury, duszności, kaszlu, bóli mięśni i stawów.

miejscowość i data ……………………………                      

………………………………………………………………………..     

podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Custom text here