Aktualności

Komunikat

Drukuj

 

Informuję również o możliwości zapoznania się przez państwa z dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa:

- „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”,

Dyrektor szkoły
Jolanta Włoch