Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Plan spotkań z wychowawcami

Drukuj
Kategoria: Kalendarium szkoły
Opublikowano

 

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 (WYWIADÓW.)

 

data

Temat spotkania z rodzicami

 prowadzący

19.09.16r

Inform. o planie pracy szkoły

 

Zebranie ogólne;

 • zapoznanie rodziców z wybranymi obszarami działań w bieżącym roku szkolnym
 • ubezpieczenia dzieci
 • stawka za obiady
 • Obowiązujący strój ucznia – codzienny i odświętny (zg. ze statutem szkoły).
 • Stypendia socjalne, podręczniki
 • zapoznanie z  regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe

 

Spotkanie w klasach;

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, PSO, WSO ( potwierdzenie przez rodziców w dokumentacji wychowawcy klasowego)

 • zapoznanie z Regulaminem szkolnym
 • zapoznanie z planem wychowawczym   ((imprezy klasowe, wycieczki)
 • zapoznanie z rocznym harmonogramem zebrań z rodzicami
 • wybór trójek klasowych
 • sprawy różne

 

Spotkanie dyrektora z radą rodziców

 •  wybór prezydium rady rodziców
 • Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
 • Zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktycznego
 • Zaopiniowanie zmian w statucie szkoły

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

     Dyrektor

15.11.16r

 

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

SPOTKANIE  W KLASACH

informacja o uzyskanych przez uczniów ocenach cząstkowych z poszczególnych przedmiotów, zachowanie uczniów, sprawy różne

 

 

Wychowawcy klas

 

10.01.17r

 

SPOTKANIE  W KLASACH

·informacja na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi ( potwierdzone zawiadomienia rodziców przechowywać w dokumentacji wychowawcy)

·osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów

·sprawy różne

 

 

 

Zespół wychowawczo - dydaktyczny

 

 

wychowawcy klas

 

 

02.02.17r

 

Wywiadówka śródroczna

Sprawozdanie z działalności szkoły za I półrocze – prezentacje osiągnięć szkoły w postaci prezentacji multimedialnej „ Możemy się pochwalić, jesteśmy dumni”

 

Wręczanie listów gratulacyjnych dla wzorowych uczniów – przedstawienie uczniów za pomocą prezentacji multimedialnej „Gratulujemy”

 Spotkanie  w klasach

·        zapoznanie z ocenami i zachowaniem za I półrocze

·        sprawy różne

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

B. Gala, A. Wrzodek-Bednarczyk

 

Wychowawcy klas

 

04.04.217r

SPOTKANIE  W KLASACH

·osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów

·sprawy różne

 

 

 

 

11.05.17r

 

SPOTKANIE W KLASACH

Podsumowanie całorocznej pracy klasy; średnia ocen,

·-  osiągnięcia poszczególnych uczniów, frekwencja

·sprawy różne

·informacja na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

·osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów

·sprawy różne

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Custom text here