Rys historyczny

Drukuj
Kategoria: Historia
Opublikowano

Kalendarium

 

·        1962 – 1972

1 IX 1962 - Uroczyste otwarcie siedmioklasowej szkoły w Rogach

              

- Kierownikiem szkoły zostaje Zdzisław Wasylik

 

Powstaje Szkolny Teatr Kukiełkowy

 

III 1964 – Powstanie Spółdzielni Uczniowskiej „Promyk”

 14 X 1964 – oddanie do użytku wybudowanych przez rodziców boisk

                     Szkolnych

 1 IX 1970 – Szkoła po kapitalnym remoncie adaptacja piwnic na stołówkę

                    i kuchnię,  strychu na sale lekcyjne

VI 1970 – Rozpoczęcie prac przy budowie

           od podstaw świetlicy wiejskiej


31 XII 1970 – Otwarcie nowo budowanej świetlicy wiejskiej

IV  1972 – Budowa kąpieliska dla dzieci

1973 – 1982

1 IX 1973 – Szkoła staje się pełną szkołą ośmioklasową. Nastąpiła likwidacja oddziałów zamiejscowych

1974 – dyrektorem szkoły zostaje pani Maria Wasylik

VI 1974 – Budowa asfaltowej drogi wokół szkoły

VI 1976 – Dalsza adaptacja strychu na sale lekcyjne

IV 1977 – Rodzice wykonują boazerię w świetlicy szkolnej

V  1979 – Budowa asfaltowych boisk do kosza i siatkówki

IX – XII 1980 – rozbudowa świetlicy wiejskiej – budowa kuchni,

                            magazynku i klubu dla młodzieży

I 1982 – pierwszy środowiskowy        Opłatek i pierwsze Jasełka

 

1983 – 1992

1 IX 1990 – Religia w szkole

14 XI 1992 – I Zjazd Absolwentów Szkoły na XXX – lecie szkoły

  

·         1993 - 2002

      17 V 1997 – Podczas  35 – lecia szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki oraz sztandar

 

VII 1997 – Rozpoczęcie budowy pawilonu sportowego

III 1998 – powstanie Zespołu Tanecznego Rożek

  

1 IX 1998 Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego

                 Uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej

                Po wieloletnim kierowaniu szkołą pani Maria Wasylik

                przekazała funkcję pani Jolancie Włoch

 

1 IX 1999 – Po reformie szkoła staje się sześcioklasową szkołą

12 X 2002 – 40 – lecie szkoły, II Zjazd Absolwentów

  

·         2003 – 2012

1 V 2004 – otrzymaliśmy certyfikat Szkoły z klasą

XII 2005 – otrzymanie nowoczesnej pracowni komputerowej

 XII 2005 – Zapoczątkowanie tradycji przyznawania

                   Statuetkę  „Tadeusza” dla osób  wspierających

                  szkołę

V 2007 – klasa VI uzyskała najwyższy wynik ze sprawdzianu w gminie

V 2007 – I miejsce w powiatowych Zawodach BRD 

VII 2007 – uczennice klasy VI wywalczyły II miejsce w Ogólnopolskim

                   Konkursie  Moja Mała Ojczyzna


2008 – nawiązanie współpracy ze szkołą tańca Bonifac z Czech

2009 – szkoła dostała nowy piękny plac zabaw

IV 2009 – powstanie Amatorskiego Zespołu Teatralnego

 

3 III 2010 – Festyn szkolny i nadanie sztandaru OSP w Rogach

VII 2010 – remont dachu i adaptacja poddasza dla klasy „O”

II 2011 – Remont świetlicy