Protokół z zebrania RR

Drukuj
Kategoria: Rada Rodziców
Opublikowano

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców

 Szkoły Podstawowej w Rogach

W dniu 19.09.2013 rok

 

1.      Przedstawiciele trójek klasowych (przewodniczący, zastępca przewodniczącego i skarbnik) osoby które zostały wybrane w przeprowadzonych wyborach na rok szkolny 2013/2014.

2.      Przedstawienie przez sekretarza RR Annę Prochera sprawozdania z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2012/2013(zestawienie przychodów i rozchodów).

3.      Podziękowanie dyrektora szkoły Jolanty Włoch dla ustępującej RR  -

4.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2012/2013

5.      Podjęcie  uchwały nr 1/2013/2014o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Prezydium Rady Rodziców.

6.      Podziękowanie dla ustępujących członków Prezydium Rady Rodziców

7.       Przedstawienie przez Dyrektora Szkoły  informacji o stanie organizacyjnym szkoły. Po przedstawieniu informacji o stanie organizacyjnym szkoły, Dyrektor szkoły Pani Jolanta Włoch przedstawiła plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014.

8.       Propozycja organizacji pracy Rady Rodziców w nowym roku, zapoznanie się zebranych rodziców z wynikami  I etapu wyborów do Rad Oddziałowych oraz do Rady Rodziców.

9.       Podjęto uchwałę nr 2/2013/2014w sprawie zatwierdzenia składu Rady Rodziców.

10.  Dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

11.  Podjęto także uchwałę w sprawie Prezydium Rady Rodziców nr 3/2013/2014i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców nr 4/2013/2014.

12.  Uchwała nr 5/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na rok szkolny 2013/2014.

13.  Uchwała nr 6/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia Szkolnego Programu Profilaktyki

14.  Uchwała nr 7/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia Szkolnego Programu Wychowawczego

 

15.  PLAN PRACY – przygotować