Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Protokół z zebrania RR

Drukuj
Kategoria: Rada Rodziców
Opublikowano

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców

 Szkoły Podstawowej w Rogach

W dniu 19.09.2013 rok

 

1.      Przedstawiciele trójek klasowych (przewodniczący, zastępca przewodniczącego i skarbnik) osoby które zostały wybrane w przeprowadzonych wyborach na rok szkolny 2013/2014.

2.      Przedstawienie przez sekretarza RR Annę Prochera sprawozdania z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2012/2013(zestawienie przychodów i rozchodów).

3.      Podziękowanie dyrektora szkoły Jolanty Włoch dla ustępującej RR  -

4.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2012/2013

5.      Podjęcie  uchwały nr 1/2013/2014o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Prezydium Rady Rodziców.

6.      Podziękowanie dla ustępujących członków Prezydium Rady Rodziców

7.       Przedstawienie przez Dyrektora Szkoły  informacji o stanie organizacyjnym szkoły. Po przedstawieniu informacji o stanie organizacyjnym szkoły, Dyrektor szkoły Pani Jolanta Włoch przedstawiła plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014.

8.       Propozycja organizacji pracy Rady Rodziców w nowym roku, zapoznanie się zebranych rodziców z wynikami  I etapu wyborów do Rad Oddziałowych oraz do Rady Rodziców.

9.       Podjęto uchwałę nr 2/2013/2014w sprawie zatwierdzenia składu Rady Rodziców.

10.  Dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

11.  Podjęto także uchwałę w sprawie Prezydium Rady Rodziców nr 3/2013/2014i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców nr 4/2013/2014.

12.  Uchwała nr 5/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na rok szkolny 2013/2014.

13.  Uchwała nr 6/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia Szkolnego Programu Profilaktyki

14.  Uchwała nr 7/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia Szkolnego Programu Wychowawczego

 

15.  PLAN PRACY – przygotować

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©