Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rekrutacja do szkoły i przedszkola 2019/2020

Czytaj więcej: Rekrutacja do szkoły i przedszkola 2019/2020

 

Oddział przedszkolny

Oferuje naszym dzieciom i rodzicom:

¨ Profesjonalną opiekę nad dziećmi od 2,5 roku do 6 lat

¨ Czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców.

¨ Przestronną, słoneczną salę wyposażoną w kolorowe szafki, stoliki i krzesełka.

¨ Do dyspozycji dzieci kąciki tematyczne, bogato zaopatrzone w zabawki, instrumenty  muzyczne oraz sprzęt do zajęć sportowych.

¨ Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i rytmiki (bezpłatne)

 

 

Szkoła Podstawowa

Oferujemy naszym uczniom i rodzicom:

¨ Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną

¨ Czas pracy świetlicy dostosowany do potrzeb rodziców

¨ Duże i słoneczne klasy  wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny

¨ Zajęcia z wykorzystaniem pomocy multimedialnych m.in.. praca na tabletach, tablicach interaktywnych.

¨ Sale zabaw

¨ Nowoczesną pracownię komputerową

¨ Różne zajęcia pozalekcyjne

Þ kółko taneczne;

Þ Kółko informatyczne,

Þ zajęcia wyrównawcze

Þ koła zainteresowań

Þ zajęcia sportowe

 

Czytaj więcej: Rekrutacja do szkoły i przedszkola 2019/2020

Rekrutacja do szkoły i przedszkola 2019/2020

Czytaj więcej: Rekrutacja do szkoły i przedszkola 2019/2020

 

 

Oddział przedszkolny

Oferuje naszym dzieciom i rodzicom:

¨ Profesjonalną opiekę nad dziećmi od 2,5 roku do 6 lat

¨ Czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców.

¨ Przestronną, słoneczną salę wyposażoną w kolorowe szafki, stoliki i krzesełka.

¨ Do dyspozycji dzieci kąciki tematyczne, bogato zaopatrzone w zabawki, instrumenty  muzyczne oraz sprzęt do zajęć sportowych.

¨ Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i rytmiki (bezpłatne)

 

 

Szkoła Podstawowa

Oferujemy naszym uczniom i rodzicom:

¨ Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną

¨ Czas pracy świetlicy dostosowany do potrzeb rodziców

¨ Duże i słoneczne klasy  wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny

¨ Zajęcia z wykorzystaniem pomocy multimedialnych m.in.. praca na tabletach, tablicach interaktywnych.

¨ Sale zabaw

¨ Nowoczesną pracownię komputerową

¨ Różne zajęcia pozalekcyjne

Þ kółko taneczne;

Þ Kółko informatyczne,

Þ zajęcia wyrównawcze

Þ koła zainteresowań

Þ zajęcia sportowe

 

Czytaj więcej: Rekrutacja do szkoły i przedszkola 2019/2020

Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie Nr 3/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej

 im. T. Kościuszki w Rogach

z dnia 13 lutego 2015r

 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej i. T. Kościuszki w Rogach oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam kryterium przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Rogach oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2015/2016.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Liczba zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad realizację podstawy programowej:

1 godz.

2 godz.

 

 

 

1

2.

Rodzice zamieszkują i płacą podatki w Gminie Niemodlin

6

3.

Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzice studiują w trybie dziennym

 

3

4.

Dzieci z roczników 2010 i 2011, które nie były wcześniej objęte edukacją

3

5.

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

2

 

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia

16

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016.

 

 link do

 

UCHWAŁA NR VI/18/15  RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 27 stycznia 2015 r.

 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

 

 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©